Toplumsal gelişme Nedir?

Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi.1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç verecek yönde gösterdiği toplumsal ve kültürel gelişme.T. : içtimaî inkişaf

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Toplumsal ilişki
Toplumsal yapı
Toplumsal yardım
Topoğraf
Topoğrafik harita
Topoğrafik
Topoğrafya haritası
Topoloji
Topolojik
Toponimi